Om/About

Om/About

Det Sporadiske Filmkollektivet produserer mens idéen ennå er varm.  I film og tv er vi vant til at prosessen fra idé til endelig resultat er lang. Dette er ikke nødvendigvis noe negativt; idéer har godt av å bli knadd og å få skikkelig motstand. Men, noen ganger skulle man ønske at man kunne sette igang med det samme. Det Sporadiske Filmkollektivet setter sin lit til øyeblikkets kraft. Vi opererer med liten stab og korte produksjonsperioder. Dogmene til kollektivet er: 

Én idé

Ett formøte

Én opptaksdag

Det Sporadiske Filmkollektivet har 21 medlemmer og alle er engasjert på bakgrunn av et ønske om mer tid og rom til å forske i eget fag. Regi, foto, lyd, klipp, skuespill, musikkomposisjon; filmens viktigste fagfunksjoner er på plass. Ved å prøve ut nye metoder og idéer i en avslappet og åpen atmosfære, blir vi tryggere i jobben vår, modigere på større set og forhåpentligvis øker forståelsen for faget som helhet.

---------------------------------------------------------------------------------------

The Sporadic Film Collective produces film while the idea is still fresh. In film and television we are used to long prosesses from the point where a new idea is presented to actual production. Most often this is a good thing; we need to use time to analyze and discuss different directions before finding the right style for the material. But, sometimes you just wish you could start filming right away. The Sporadic Film Collective pays it's tribute to the power of the moment. We work with a small crew and short production periods. The dogmas of the collective are: 

One idea

One meeting

One day of filming

The Sporadic Film Collective has 21 members and we are all engaged because we want more time and space to explore our field of moviemaking. Directing, photo, editing, acting, sound, grading and composing; the most important disciplines are all present. By testing new methods and ideas in a calm, intuitive and open atmosphere, we become braver, more secure and hopefully gain a greater understanding of the field as a whole.